AGENDA

13.00 - 15.30 uur

 

  ROC Tilburg, Wandelboslaan 28, 5042 PD TilburgAanmelden

Directeurenoverleg Regio Zuid

Namens het Consortium Beroepsonderwijs/Platform vmbo Techniek, nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan het directeurenoverleg.

Samen met onze aangesloten vmbo-en mbo-scholen én het bedrijfsleven vormen wij het Consortium Beroepsonderwijs/Platform vmbo Techniek. In deze unieke samenwerking zetten wij ons in voor aantrekkelijk en toekomstbestendig beroepsonderwijs. Dit betekent dat wij continu bezig zijn met het vernieuwen en verbeteren van onze activiteiten.

UItnodiging

Inschrijven