AGENDA

14.00 - 16.30 uur

 

Disketteweg 11, Amersfoort
Aanmelden

Klankbordbijeenkomst voor vmbo BWI, vmbo PIE en mbo MEI niveau 2-3

Onderwerpen


Opening door Dirk de Haan

Doel van de bijeenkomst:
  • Ontwikkelingen Sterk Techniekonderwijs in relatie met lesmateriaal in de doorlopende leerlijnen.
  • U maakt kennis met, en discussieert mee over het vernieuwd lesmateriaal vmbo PIE, vmbo BWI, mbo MEI 2-3.

Hoe richt u uw onderwijs in op maat door gebruik te maken van het vernieuwde lesmateriaal op vmbo en mbo 2-3 niveau?

Hoe arrangeert u een doorlopende leerlijn die past in het programma Sterk Techniekonderwijs?

Rondvraag

Sluiting

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dirk de Haan, ontwikkelteamleider

Toegankelijk voor leden, niet leden en Vrienden van (v)mbo Techniek (bedrijven).