AGENDA

afgelast

 
*AFGELAST* Klankbordbijeenkomsten vmbo BWI, PIE en mbo MEI 2-3

Beste deelnemers aan de klankbordbijeenkomst,

Wij hebben besloten om, gezien de ontwikkelingen rond het Coronavisus, de Klankbordbijeenkomst vmbo PIE, vmbo BWI en mbo MEI 2-3 a.s. donderdag af te lassen.

De bijeenkomst wordt verplaatst. Zodra er een nieuwe datum bekend is, mailen wij jullie hierover. 

Gezien de korte termijn het verzoek dat als u met een collega/collega’s deelnam, elkaar hierover te informeren.

Ons vernieuwde lesmateriaal in de doorlopende leerlijn (Sterk Techniekonderwijs) komt sowieso ook aan de orde tijdens onze Landelijke Onderwijsdag Techniek op 4 juni a.s. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Wilt u zich alvast aanmelden? Dat kan via www.landelijkeonderwijsdagtechniek.nl