EC PrO

EC PrO (Expertise Carrousel PrO) is een community voor inhoudelijke kennisuitwisseling en een leermiddelenbibliotheek op maat die door middel een expertise-carrousel met experts en inhoudsdeskundigen in het praktijkonderwijs wordt vormgegeven. Samen sterk!