Doorlopende leerroutes vmbo - mbo

Doorlopende leerroutes

Uitgangspunt voor onze producten is de beroepspraktijk. Het ontwikkelgerichte materiaal is zo gemaakt dat leerlingen en studenten voor de uitvoering ervan dezelfde competenties (kennis, vaardigheden en houding) nodig hebben als in de beroepspraktijk. Hiermee borgen we dat onderwijs en bedrijfsleven zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Het materiaal is zo opgebouwd dat de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo zichtbaar zijn. Op verzoek zijn voorbeeldarrangementen zichtbaar in Digibib.
Er zijn posters beschikbaar waarop staat hoe de keuzevakken van vmbo PIE en BWI aansluiten bij opleidingen in het mbo.

De posters en de brochure over de doorlopende leerlijnen kunt u opvragen via onze Consulenten Beroepsonderwijs.

UW CONTACTPERSONEN IN DE REGIO!

Wilco Griffioen
Consulent Beroepsonderwijs regio Noord en Midden
Regio Noord: Friesland, Groningen, Drenthe, Noordoostpolder
VMBO & MBO Techniek
Wilco Griffioen
06 83 83 32 27
Cees Bak
Consulent beroepsonderwijs
Regio West: Noord-Holland, Zuid-Holland, Oost en Zuid Flevoland
VMBO & MBO Techniek
Cees Bak
06 10 97 77 35
Wilco Griffioen
Consulent Beroepsonderwijs regio Noord en Midden
Regio Midden: Utrecht, Gelderland, Overijssel
VMBO & MBO Techniek
Wilco Griffioen
06 83 83 32 27
Nirene van Brussel
Consulent beroepsonderwijs
Regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
VMBO en MBO techniek
Nirene van Brussel
06 54 23 54 47