LESMATERIAAL VMBO TECHNIEK

itsdigibib

Op verzoek van onze lidscholen hebben wij voor de profielen PIE, BWI en voor de onderbouw techniek onderwijsmateriaal ontwikkeld. Dit zijn contextrijke praktijkopdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen met actueel bronmateriaal (Techno-Skills), een digitaal begrippenwoordenboek, integratie van LOB en toetsen. Dit onderwijsmateriaal is digitaal beschikbaar en heeft een printfunctie, zodat u ze kunt inzetten op een manier die bij uw school past.

Afgelopen jaar zijn onze ontwikkelteams, samen met de klankbordgroep, druk bezig geweest om het lesmateriaal voor vmbo-onderbouw techniek, vmbo BWI en vmbo PIE te reviseren. Het lesmateriaal is modulair, meer toegankelijk, minder tekst, meer interactie. Bekijk dan onderstaande video.

Hieronder laten we zien hoe we op maat leeromgevingen kunnen inrichten.

Vanuit ons motto: voor, door en met scholen, werken we in ontwikkelteams samen met vmbo- en mbo-instellingen, bedrijven en leveranciers, zodat we zeker weten dat onze producten aansluiten bij de praktijk. Omdat het onderwijsmateriaal digitaal is kunnen we alles snel aanpassen. Zo zijn en blijven de leermiddelen actueel, toekomstbestendig en door de
gezamenlijke ontwikkelkracht voor elke aangesloten school betaalbaar.

Wij kunnen in overleg met u een onderwijsprogramma-op-maat arrangeren: verdiepen of verbreden met eventueel een aansluiting op de onderbouw (PSO-Techniek) en mbo is mogelijk.

Inhoud onderwijsmateriaal Consortium Beroepsonderwijs:

 • Onderwijs arrangeertool ‘arrangeer uw eigen onderwijsprogramma’
 • Profielmodulen PIE en BWI
 • Keuzevakken PIE en BWI
 • Nieuwe keuzevakken
 • Toetsen
 • Onderbouw Techniek
 • Digitaal technisch begrippenwoordenboek
 • Mogelijkheid tot doorlopende leerroutes

Heeft u vragen, wilt u een demonstratie of lesmateriaal bestellen?

Neemt u contact op met uw Consulent Beroepsonderwijs!

LOB (LOOPBAAN, ORIËNTATIE & BEGELEIDING)

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding neemt een steeds grotere en belangrijkere plaats in binnen de vmbo-opleidingen.

In onze Techno Skills komt u al regelmatig LOB-onderwerpen tegen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beeld gegeven van een beroep in de vorm van een filmpje of interview met een beroepsbeoefenaar.

Wij zullen de komende tijd structureel LOB-opdrachten aan onze materialen koppelen. Deze LOB-opdrachten horen altijd bij een van de volgende competenties:

 • Kwaliteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken.

Daarnaast plaatsen we ondersteunend materiaal hier op de website.

Hieronder volgt de driedelige module “5 vragen over je toekomst”. Hiermee leren leerlingen in het voortgezet onderwijs hoe zij in een gesprek met hun ouders/verzorgers kunnen onderzoeken wat hun drijfveren zijn en wat ze echt leuk vinden om te doen. Met dank aan TechniekTalent.nu, die deze module heeft ontwikkeld.