Veelgestelde vragen

Algemene toelichting

Wij adviseren om de profielmodulen en keuzevakken niet als losse blokken te zien, anders zit er overlap tussen de syllabus en examenprogramma’s, waardoor gedacht zou kunnen worden dat de stof meerdere keren aangeboden wordt.

Het heeft, wat ons betreft, de voorkeur om vooraf na te denken over het volledige onderwijsprogramma en op basis van de inhouden van de examenprogramma’s de Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in te richten. Wij vinden dat de PTA het fundament is om het onderwijsmateriaal per school te arrangeren en leveren dan ook geen kant en klare methode. Elke leerling, docent, school, regio is anders en dan is er ook een andere leerlijn nodig. Dit maatwerk bieden wij en richten wij samen met u in!