NIEUWS

Screeningsdocument Professionalisering docenten PIE

Als hulpmiddel om een goed overzicht te krijgen over waar een docent PIE op dit moment staat met betrekking tot zijn bevoegdheid en zijn professionaliseringstraject, heeft de SPV een screeningsinstrument ontwikkeled om enerzijds de intake op de hogescholen te begeleiden en anderzijds docenten en leidinggevende van scholen, die het PIE profiel aanbieden, inzicht te verschaffen aan welke docentvoorwaarde c.q. bevoegd-, bekwaamheden een docent PIE / school aan moet voldoen.

Zie ook de uitlegvideo van de ECPB: https://youtu.be/kcgeZeMYg4I

PIE