NIEUWS

Denk mee met de herziening van de algemene vakken in het vmbo!

Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen. Stapsgewijs bereiden deze leraren en schoolleider uit PO, VO en (V)SO samen met de SLO, vakexperts en wetenschappers een actualisering van de kerndoelen en eindtermen voor.

Wilt u meedenken, geef u dan op voor de feedbackbijeenkomst op donderdag 31 januari 2019 in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.30 uurAanmelden kan via https://www.platform-tl.nl/aanmeldformulier/.

Voor meer algemene informatie over Curriculum.nu: www.curriculum.nu
Voor meer informatie over het herzieningsproces: https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/09/2594.00.066_Curriculum_flyer-DIGITAAL-1.pdf.