NIEUWS

Alle keuzevakken voor BWI beschikbaar

In december is het materiaal voor de laatste twee keuzevakken van BWI afgerond:

  • Bouw- en woonrijp maken (keuzevak 17)
  • Terreinafwerking (keuzevak 18)

Hiermee zijn alle profielmodules en keuzevakken van BWI beschikbaar.

We hebben niet aan alle profielmodules en keuzevakken een betekenisvol project kunnen koppelen. Omdat deze inhoudelijk vaak onderdeel van een groter geheel vormen. Dit geldt onder andere voor keuzevak 17 en 18. Toch willen we leerlingen de mogelijkheid bieden om het geleerde in een praktijksetting te laten toepassen. Daarom werken we aan een overkoepelende opdracht, waarvan het bouwproces de basis vormt en die u naar wens kunt uitbreiden met de keuzevakken die u aan bod wilt laten komen. Binnenkort komt hierover meer informatie beschikbaar.

Heeft u vragen over ons materiaal? Neem dan contact op met uw Consulent Beroepsonderwijs.