NIEUWS

Professionaliseringstraject Docent PIE

In het belang van onze leden is door Tom Wehrens en de consulenten beroepsonderwijs van Platform vmbo techniek/Stichting Consortium Beroepsonderwijs, bij het ECPB* aangegeven dat er vanuit vmbo-docenten  vragen zijn over het professionaliseringstraject Docent PIE. Hierbij is gezegd dat docenten met veel vragen zitten rond hun eigen individuele/persoonlijke situatie in relatie tot dit professionaliserings-traject.

De eerste gedachte was om regionale voorlichtingsbijeenkomsten te verzorgen waarin de hogescholen het traject presenteren/uitleggen. De betreffende hogescholen hebben in gezamenlijkheid besloten in te gaan op de individuele/persoonlijke situaties en geen presentatie te geven voor een grote groep. In een presentatie komt namelijk alleen de grote lijn van het traject aan bod. Die lijn wordt ook uitgelegd in onderstaande informatievideo.

 

https://youtu.be/kcgeZeMYg4I

 

Er zijn binnen het ECPB en met het werkveld dus landelijke afspraken gemaakt over de grote lijn van het professionaliseringstraject Docent PIE. Het traject heeft bij iedere hogeschool ook de ‘Kennisbasis Docent PIE’ als onderliggende basis. In de uitvoering per module (metaal-, installatie- en elektrotechniek) met onderliggende scholingseenheden zullen er uiteraard wel nuanceverschillen zitten tussen Fontys, Hogeschool Rotterdam en Windesheim. De drie hogescholen blijven daarbij wel binnen de landelijke kaders.

Om goed te anticiperen op de individuele/persoonlijke situatie van vmbo-docenten in relatie tot het professionaliseringstraject bieden Fontys, Hogeschool Roterdam en Windesheim nu de volgende mogelijkheden:

  • Vmbo-docenten kunnen individueel per e-mail een vraag stellen aan de hogeschool. Alleen aangeven dat ze graag telefonisch benaderd willen worden is overigens ook al voldoende. Op basis daarvan neemt de hogeschool actief contact op.
  • Op onder andere de Landelijke Onderwijsdag Techniek (23 mei 2019) zijn Fontys, Hogeschool Rotterdam en Windesheim gezamenlijk aanwezig om mensen te woord te staan. Een individueel gesprek behoort dan uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Docenten kunnen een e-mail sturen naar één van de contactpersonen:

In de e-mail graag minimaal de volgende gegevens vermelden:

  • Voor- en achternaam
  • Achtergrond/opleiding
  • Naam en adresgegevens school
  • Telefoonnummer (privé of werk)
  • Individuele vraag of slechts de vermelding ‘Graag telefonisch contact opnemen’.

De contactpersoon van de hogeschool neemt vervolgens contact op.

We hopen op deze manier individuele vragen van vmbo-docenten beantwoord te krijgen en dus een duidelijk beeld van het professionaliseringstraject Docent PIE te geven.

Met vriendelijke groet namens het ECPB,

Roel Martens, Anja van Vliet en Sandra Ehrenhard.

* ECPB staat voor Expertisecentrum Professionalisering Beroepsonderwijs. Hierin bundelen de vier tweedegraadsopleidingen voor leraren in technische vakken hun krachten. Het betreft Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam (HR) en Windesheim. Het professionaliseringstraject Docent PIE wordt alleen door Fontys, de HR en Windesheim aangeboden.