NIEUWS

Nieuwe factsheet toekomstgericht lerarenteam

Een toekomstgericht lerarenteam technisch beroepsonderwijs? Feiten en oplossingen worden getoond in bijgevoegde factsheet van het Ministerie van OCW! Doorpraten over dit onderwerp? Wij besteden er ruim aandacht aan tijdens een paneldiscussie op onze Landelijke Onderwijsdag Techniek op 23 mei in Veenendaal.

Info over de paneldiscussie: https://lnkd.in/d5H-8KS

Het volledige programma vind je op https://lnkd.in/ePRK5Wk