NIEUWS

Unieke paneldiscussie (v)mbo onderwijs, bedrijven, overheid

U heeft tijdens onze landelijke onderwijsdag op 23 mei de unieke mogelijkheid om tijdens een paneldiscussie mee te denken over, en input te leveren aan diverse actuele en cruciale vraagstukken rondom het technische beroepsonderwijs in Nederland.

Onderwerpen: Lerarentekort technisch beroepsonderwijs - Sterk Techniekonderwijs en de continuïteit naar de toekomst.

In het panel zitten de volgende partijen:

  •  Stichting Consortium Beroepsonderwijs;
  •  het technische vmbo (Platform Vmbo Techniek, Platform PIE, Platform BWI en Stichting Platforms Vmbo SPV);
  • de technische lerarenopleidingen (vertegenwoordiger ECPB);
  •  de brancheorganisaties uit de metaal-, elektro en installatietechniek;
  •  het ministerie van OCW;
  •  vertegenwoordigers van de landelijke politiek.

 

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Marc van der Meer

De paneldiscussie wordt gevoerd onder leiding van Marc van der Meer, Bijzonder hoogleraar ‘Onderwijsarbeidsmarkt’ bij het onderzoeksinstituut ReflecT/ Tilburg Law School van Tilburg University en van het CAOP in Den Haag

Discussieert u mee?

Aanmelden? Klik hier!