NIEUWS

Upgrade van de gehele PIE en BWI Techno-Skills bibliotheek

Op dit moment is het Consortium Beroepsonderwijs bezig om de gehele PIE en BWI Techno-Skills bibliotheek te upgraden. Dit doen we met behulp van een nieuwe auteurstool die we onlangs hebben aangeschaft.

Hierdoor kunnen we interactieve onderdelen in de Techno-Skills implementeren en daarmee de hoeveelheid teksten in veel gevallen sterk beperken. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van onze leden om het lezen van lange teksten tot een minimum te beperken.

We kunnen nu op de verschillende afbeeldingen “knoppen” aanbrengen waar we de relevante informatie kunnen laten zien.

Ook gaan we de Techno-Skill opdelen in een theoretisch en een praktisch gedeelte. De lay-out zal volkomen anders zijn. Een voorbeeld kunt u hieronder alvast zien. 

Klik hier om alvast enkele voorbeelden te zien!

We gaan de formatieve toetsvragen van de oude Techno-Skill integreren in de lesstof en zo de vragen stellen waar ze relevant zijn. Een profielmodule of keuzevak wordt middels een eindtoets afgerond.

Op dit moment is het grootste deel van de onderwijsontwikkelaars van vmbo- en mbo techniek bezig met deze omzetting. Op 23 mei kunt u op onze landelijke onderwijsdag techniek met eigen ogen het resultaat zien.