NIEUWS

Kick off Kenniskring PrO-VSO Techniek

Op 4 maart kwamen er 100 docenten, coördinatoren en directeuren vanuit het PrO-VSO bij elkaar bij onze Kick off Kenniskring PrO-VSO Techniek. Ná de opening volgden er vijf inspirerende pitches door:

  • Nicole Teeuwen(Voorzitter, sectorraad Praktijkonderwijs) 
  • Petra van Waarden (Beleidssecretaris praktijkonderwijs, ministerie van OCW)
  • Sjoerd Nicodem (Docent praktijkonderwijs Schreuder College)
  • Lammert van Duinen  (Docent praktijkonderwijs PRO Dokkem)
  • Sjoerd Renkers (Onderwijsontwikkelaars Consortium Beroepsonderwijs)

Na deze pitches werden de deelnemers rondgeleid bij TAC Academy. Vervolgens gingen ze in zeven groepen uiteen om te praten over de onderstaande thema's:

  • Gezamenlijk platform voor lesmateriaal; delen en ontwikkelen
  • Landelijke (politieke) ontwikkelingen praktijkonderwijs -> wat betekent dit?
  • Gezamenlijk platform kennisdeling en professionalisering
  • Doorstroom PRO – VSO -> Entree -> Niveau 2 en examinering

Deze bijeenkomst voor het PrO-VSO was een groot succes en gaat zeker een vervolg krijgen. Meer weten? Houdt deze website in de gaten.

pro-vso