NIEUWS

Oprichting Platform PrO-VSO Techniek

Op 20 mei hebben wij een webinar gehouden voor PrO-VSO docenten. We hebben een terugkoppeling gegeven van de Kenniskring bij TAC in Waalwijk op 4 maart jl. en we hebben vooruit gekeken. Heeft u de webinar gemist? Klik dan hier om terug te kijken.

De uitkomst van de enquête, die tijdens de Kenniskring is gehouden, was dat een groot deel van de aanwezigen behoefte heeft aan:

een gezamenlijk Platform waarbij we enerzijds lesmaterialen inventariseren/verzamelen en aanvullende digitale content ontwikkelen en anderzijds kennis delen en zorgdragen voor professionalisering.

Voor deze onderdelen willen samen met u een Platform PrO-VSO Techniek gaan oprichten. Hier schetsen we wat dit inhoudt.