NIEUWS

KENNISKRING STERK TECHNIEKONDERWIJS - START MET UITVOERING PLANNEN STO – ERVARINGEN DELEN

Consortium Beroepsonderwijs/Platform vmbo Techniek nodigt alle projectleiders van scholen die betrokken zijn bij Sterk Techniekonderwijs uit.
 
Tijdens een interactief programma willen we graag met elkaar ervaringen uitwisselen over de acties die nodig zijn om een activiteitenplan om te zetten naar een doorlopende leerroute vmbo - mbo.  

Aan het einde van deze bijeenkomst heeft u voorbeelden gezien van mede-projectleiders van/uit andere regio’s en heeft u de mogelijkheden ervaren van een ondersteuningstraject door het Platform/Consortium.

U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Programma

15.00 uur

Welkomstwoord door het Consortium Beroepsonderwijs /Platform vmbo Techniek
Door Harald Leeuwis en Tom Wehrens
 

15.05 uur

Ervaringen diverse Sterk Techniekonderwijs regio’s
 

15.45 uur    

Ondersteuning door het Platform/Consortium voor een doorlopende leerroute, van inhoud tot proces.
Hoe verloopt het traject? 
Door Harald Leeuwis en Tom Wehrens
 

16.00 uur

Pauze
 

16.10 uur

Reacties en uitwisselen van ervaringen, samen expert op inhoud!
 

16.30 uur

De Koninklijke Metaalunie vertelt, als ondernemersorganisatie, over de samenwerking met
het bedrijfsleven in de diverse regio’s waarin zij betrokken zijn.
Door Marianne van Loenhout
 

17.00 uur

Einde online bijeenkomst