NIEUWS

INFORMATIE DIRECTEURENOVERLEG D.D. 19 NOVEMBER

Naar aanleiding van het directeurenoverleg vmbo op 19 november jl. ontvangt u hierbij de informatie die besproken is.

Naast de PowerPoint ontvangt u ook:

  • De reacties op vragen over beroepsgerichte examenprogramma’s in de toekomst. Deze zullen wij meenemen in de gesprekken die wij voeren met het Ministerie van OCW.
  • De link naar hoe ons materiaal in elkaar zit: https://player.vimeo.com/video/389701409

Wij realiseren ons dat wij veel informatie hebben gegeven. Mocht u na het lezen van de informatie vragen hebben of door willen praten? Laat het mij dan weten, zodat ik met u contact kan opnemen. 

Ik hoop dat wij met de informatie die gegeven is, u een beeld hebben gegeven dat wij op veel gebieden in ontwikkeling zijn en blijven. Uw feedback vinden wij hierin zeer belangrijk.

Hopelijk tot binnenkort en houd onze agenda in de gaten voor geplande bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet, 

Tom Wehrens
Landelijk coördinator PrO – vso - vmbo – mbo MEI 2&3
Secretaris Platform vmbo Techniek
E-mail: twehrens@consortiumbo.nl


Stichting Consortium Beroepsonderwijs 
Platform vmbo Techniek 
Postbus 2644
3800 GD  Amersfoort
www.consortiumbo.nl 
www.platformvmbotechniek.nl