NIEUWS

Deelname aan Trainingsportal Platform vmbo Techniek / Consortium Beroepsonderwijs

Beste Vriend van (v)mbo Techniek,
 
Platform vmbo Techniek en Consortium Beroepsonderwijs verzorgen binnen de afdeling Training & Advies diverse scholingen die hoofdzakelijk gericht zijn op didactiek en examinering. Steeds vaker ontvangen wij vragen over deskundigheidsbevordering op andere gebieden.

vmbotechniekAchter de schermen zijn wij gestart met het bouwen van een Trainingsportal voor alle Vrienden van (v)mbo Techniek die zelf trainingen, workshops, cursussen, etc. aanbieden.

We willen jullie de mogelijkheid geven om scholingen aan te bieden in dit Trainingsportal als deel van jullie lidmaatschap bij ons.
Alle lid-scholen (zo’n 100 vmbo-scholen en 40 ROC’s) hebben toegang tot dit portal. 

Wat vragen wij jullie?
Hierbij stuur ik een link naar een aanvraagformulier. Iedere scholing waarvan jullie denken dat deze geschikt is voor een van onderstaande doelgroepen of alle doelgroepen mag aangemeld worden: 

 • vmbo docent 11-14 jaar (onderbouw)
 • vmbo docent 14-16 jaar (bovenbouw)
 • mbo docent niveau 1 en 2
 • mbo docent niveau 3 en 4

Let op: onze scholen opereren binnen de volgende domeinen: 

 • mbo Onderhoud- en Verbouwbedrijf
 • mbo Laboratoriumtechniek
 • mbo Bouw & Infra
 • mbo Creatieve Industrie / Media & Vormgeving
 • mbo Metaal, Elektro- en Installatietechniek (MEI) niveau 2-3
 • mbo Smart Technology/Middenkader Engineering (MKE)
 • vmbo Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Hoe ziet dat eruit?
Op de site komt bij Training & Advies een tegel voor de Trainingsportal. Wanneer jullie hierop klikken komt er een overzicht van alle scholingen die aangeboden worden.

Belangrijk daarbij zijn 3 dingen: 

 1. Wij vragen jullie keywords te noteren op het aanvraagformulier waar een docent op kan zoeken, bijvoorbeeld BASIS//ROBOT//BESTURINGSTECHNIEK.
 2. Om een clustering te krijgen van type scholing vragen wij jullie een keuze te maken uit de bovenstaande domeinen.
 3. Wij vragen jullie om één aanvraagformulier per training in te vullen. Willen jullie dus drie trainingen in de portal dan vragen wij ook drie aanvraagformulieren.

Een bezoeker van de site klikt vervolgens op de tegel van jullie scholing en wordt naar jullie eigen pagina gestuurd. Daardoor blijft alle informatie actueel en kunnen jullie zelf de verkoopkant voor jullie rekening nemen.
 
Wat is het tijdpad?
Er is geen deadline voor oplevering van aanvraagformulieren. De Trainingsportal blijft open staan voor updates en aanvullingen en zien wij als een instrument dat continu kan veranderen qua samenstelling. Sommige scholingen worden toegevoegd en andere worden teruggetrokken door jullie.
 
Jullie bedrijf/trainingen in beeld en wij onze rol als platform
Onze rol als platform is scholen en organisaties met elkaar verbinden. Wat we willen is dat we onze leden een plek bieden waar zij allerlei scholingen vinden bij organisaties die het technisch beroepsonderwijs enerzijds aanvullen en begrijpen, en anderzijds daar mooie scholingsproducten voor hebben. In die hoedanigheid zien we onze rol als die van makelaar waar vraag en aanbod bij elkaar komen in een breed trainingsaanbod. 

AANMELDFORMULIER


Jullie worden geïnformeerd zodra de informatie in het Trainingsportal is geplaatst. 

Voor vragen kun jullie met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
 
Nirene van Brussel

Nirene van Brussel

 

 

 

 

Consulent Beroepsonderwijs en
Coördinator Vrienden van (v)mbo Techniek 

E-mail: nvanbrussel@consortiumbo.nl
Telnr. 06 82 85 38 76