NIEUWS

Gesprek CvTE – Cito – Platform vmbo Techniek op 3 december 2020

Op 3 december 2020 hebben wij een gesprek gehad met het CvTE en Cito over de volgende punten:

  • De examens PIE 2021 hebben status SE
  • Wijzigingen in syllabus PIE 2021 t.o.v. syllabus 2020
  • Modernisering examenprogramma en syllabus
  • Examenfestival
  • CSPE-onderdeel in Facet bij de profielvak-cspe’s BWI, Groen en PIE
  • Symposium toekomst van het beroepsonderwijs op 1 juli 2021 

Klik hier voor het verslag wat er is besproken.

cvte  cito