NIEUWS

Pro Motie voor Praktijkonderwijs

4 maart jl. was er online een PrO-bijeenkomst met 70 scholen uit het praktijkonderwijs. Dit was een vervolg op de PrO-bijeenkomst die exact een jaar eerder voor de eerste keer was georganiseerd. Het voorstel voor het creëren van een leermiddelenbibliotheek op maat en expertise-carrousel werd gepresenteerd en vond veel bijval. Dit was ook het geval voor het voorstel om hiervoor een community en platform PrO op te richten. Oftewel zoals een van de aanwezige docenten zei: "Worden we sparringpartners om de lesinhoud te verbeteren." Consortium Beroepsonderwijs onderzoekt nu de haalbaarheid om dit platform daadwerkelijk op en in te gaan richten.