NIEUWS

De centrale toetsen en examens in schooljaar 2021-2022

Het nieuwe schooljaar is gestart. Een jaar waarin een nieuwe lichting leerlingen en studenten wordt voorbereid op de Centrale Eindtoets in groep 8, de centrale-examens in het vo en mbo of de Staatsexamens VO en Nt2.

Door de bijzondere omstandigheden in de twee afgelopen schooljaren vanwege het coronavirus, zal dit van onderwijsinstellingen en leerlingen en studenten een bijzondere inspanning vragen. De werkzaamheden van het College voor
Toetsen en Examens zijn er op gericht om het onderwijs hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Zodra er extra maatregelen rondom de centrale toetsing en examinering bekend worden gemaakt, maken wij daar op deze plekmelding van en op de specifieke websites van de examens en toetsen waarop de maatregelen betrekking hebben. 

Centrale Eindtoets po
De Centrale Eindtoets wordt afgenomen in april/mei 2022.   
Als er aanpassingen zijn rondom de Centrale Eindtoets vanwege het coronavirus, wordt dit bericht bijgewerkt.

Zie ook: centraleeindtoetspo.nl

Centrale examens in het mbo
De centrale examens Nederlands en Engels in het mbo gaan door volgens de
geplande afnameperiodes. In het studiejaar 2021-2022 zijn, net als vorig studiejaar, de beschikbare weken voor afname in alle periodes uitgebreid om de beperkingen ten gevolge van de maatregelen rondom de coronacrisis te compenseren.

Zie ook: examenbladmbo.nl

Staatsexamens Nederlands als tweede taal
De Staatsexamens Nederlands als tweede taal gaan door volgens het geplande examenrooster. Zie voor meer informatie: Vragen naar aanleiding van het coronavirus

Zie ook: