NIEUWS

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, Stichting Platforms VMBO, Platform Bèta techniek, Federatie Techniek, technische branches, bedrijfsleven en VNO-NCW zetten zich de komende jaren samen met het regionale onderwijs in voor Sterk Techniekonderwijs.

Vanaf september 2018 wordt er extra geïnvesteerd in techniek onderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 komt er geld beschikbaar voor een ‘inhaalslag’. Dit geld stelt scholen in staat te investeren in machines, materialen en mensen en de nieuwe profielen in het vmbo beleidsrijk in te voeren.

Vanaf 2020 voeren regio’s (die ten minste bestaan uit 2 vmbo-scholen, 1 mbo en het regionaal bedrijfsleven) hun regionale plannen uit. Voor deze plannen is budget beschikbaar en ook voor het maken van de plannen krijgen scholen geld.

Voor ondersteuning bij het maken van de plannen kunnen scholen een beroep doen op het ondersteuningsteam. Deskundigen zijn vijf dagen beschikbaar om mee te denken met regio’s.

Het Platform vmbo Techniek levert ondersteuners aan Sterk Techniekonderwijs.  Bekijk voor alle actuele informatie de website: www.sterktechniekonderwijs.nl

Sterk Techniekonderwijs