Platform PrO

Dit platform is een community voor inhoudelijke kennisuitwisseling en een leermiddelenbibliotheek op maat die door middel een expertise-carrousel met experts en inhoudsdeskundigen in het praktijkonderwijs wordt vormgegeven. Samen sterk!