ACTUELE THEMA'S

Belangenbehartiging

Wij behartigen de belangen van het technisch beroepsonderwijs. Vanuit deze rol zijn wij namens onze lidscholen (gespreks)partner met o.a.

• SPV (Stichting Platforms VMBO)
- Hier hebben wij een coördinerende rol voor het PIE profiel bij de ontwikkeling van de schoolexamenbank vmbo
• CvTE (College voor Toetsen en Examens)
- Wij kunnen namens onze lidscholen wijzigingsvoorstellen indienen bij de sector vernieuwingscommissie voor het aanpassen van de syllabus PIE en examenprogramma’s van de keuzevakken PIE
- Wij zijn intermediair tussen scholen en het CvTE. Bijvoorbeeld door het bespreken van centrale examens PIE namens onze leden en mee te denken over de flexibilisering van het CSPE
• CITO (toetsen, examens, volgsystemen, certificering & onderzoek)
- Direct contact met de ontwikkelaars en coördinator van het CSPE PIE
• SLO (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)
- Wij kunnen via o.a. ons netwerk bij SLO ondersteunen bij de aanvraag van een nieuw keuzevak voor het vmbo
• OC&W (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
• VO-Raad
• MBO-Raad
• Lerarenopleidingen
• Federatie Techniek (opgericht door: Platform vmbo Techniek, Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, Platform PIE en Platform Mobiliteit en Transport)