Kennis delen, netwerken, scholing en ondersteuning

We geven ons motto – voor, door en met scholen – vorm via bijeenkomsten waar u andere scholen ontmoet:

 • Directeurenoverleg van scholen die zijn aangesloten bij het Platform vmbo Techniek: We bespreken de actuele beleidsontwikkelingen vanuit het ministerie van OCW, SPV, VO-raad en MBO-raad en wat die betekenen voor onderwijsinstellingen. Scholen kunnen ook gespreksonderwerpen voor dit overleg aandragen.
 • Scholingsbijeenkomsten: Deze scholingen organiseren wij samen met organisaties als SLO, CITO, CvTE, lerarenopleidingen,Techniektalent.nu en leveranciers.
 • Regionale netwerkbijeenkomsten: die bedoeld zijn om actuele thema’s te bespreken, zoals het gezamenlijk voorbereiden van het CSPE.
 • Gebruikersbijeenkomsten digitalisering: We realiseren ons dat het implementeren van digitaal onderwijs tijd en energie kost. Om hierin samen op te trekken, organiseert het Consortium Beroepsonderwijs / Platform vmbo Techniek gebruikersbijeenkomsten.Tijdens deze bijeenkomsten delen we de ervaringen en zetten we een volgende stap in de implementatie en borging van dit proces. Gebruikersbijeenkomsten zijn er voor beginners en gevorderden.
 • De Landelijke Onderwijsdag: De landelijke onderwijsdag is een druk bezochte bijeenkomst voor professionals die betrokken zijn bij vmbo & mbo techniekonderwijs, van docenten, schoolleiders tot leveranciers van inventaris, apparatuur en leermiddelen en scholingsaanbieders.
 • Teamvoorlichting, ondersteuning en advisering op uw schoollocatie: Wat zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen en welke keuze maakt uw school hierin? Nodig de Consulent Beroepsonderwijs van het Consortium/Platform vmbo Techniek uit om uw docententeam tijdens een teambijeenkomst voor te lichten over de laatste ontwikkelingen in onderwijsland.
 • Relatieversterking onderwijs & bedrijfsleven: We werken aan de versterking van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Onze PIE Techno-Skills worden gebruikt als stageopdrachten binnen het stageoffensief van Stichting OOM. Dit offensief is bedoeld om meer en betere stageplaatsen bij bedrijven te creëren. OOM-bedrijven kunnen deze Techno-Skills bestellen bij OOM.
 • Ontwikkeling inventarislijst PIE (profielmodulen en keuzevakken), beschikbaar voor leden.
 • Toegang tot een groot netwerk van circa 100 technische vmbo en 40 mbo scholen (techniek en Z&W).
 • Regelmatig een nieuwsbrief met vmbo techniek onderwerpen.
 • Schoolbezoek van uw Consulent beroepsonderwijs