Klachtenprocedure

Versie februari 2015

  1. In geval van een klacht wordt de klager geadviseerd deze schriftelijk (via e-mail) in te dienen, voorzien van zoveel mogelijk feitelijke informatie, en te richten aan het secretariaat van het Consortium Beroepsonderwijs. Mailadres: secretariaat@consortiumbo.nl
  2. De klacht wordt door het secretariaat ontvangen en geregistreerd. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail en de mededeling dat hij/zij binnen 7 werkdagen een schriftelijke (via e-mail) reactie tegemoet mag zien van de verantwoordelijke scholingscoördinator.
  3. De klacht wordt door het secretariaat ter behandeling gestuurd naar de verantwoordelijke scholingscoördinator, en gemeld bij de verantwoordelijk manager.
  4. De scholingscoördinator  onderzoekt de klacht en brengt verslag uit aan de manager. Deze accordeert de inhoud van de schriftelijke reactie op de klacht.
  5. De scholingscoördinator informeert schriftelijk de indiener van de klacht over de uitkomst van het onderzoek, indien van toepassing met onderbouwing van de uitkomst met relevante stukken.
  6. In geval de klager niet akkoord gaat met de uitkomst van het onderzoek, wordt deze in staat gesteld het dossier ter beoordeling voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige. Als onafhankelijke derde schakelt het Consortium Luc Fine (Edu-Fine) in.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.