OVER HET PLATFORM

Het Platform vmbo Techniek valt sinds 2007 onder Stichting Consortium Beroepsonderwijs en verbindt onderwijsprofessionals in het vmbo en mbo. Op basis van co-creatie ontwerpt en produceert het Consortium krachtige opleidingsproducten en gevalideerde examens.
Ervaringsdeskundigen verzorgen implementatie- en trainingstrajecten die wérken.


Wij zijn een samenwerkingsverband van 40 ROC‘s en een groeiend aantal brancheopleiders.

Vanuit het Platform vmbo Techniek geven we met circa 100 vmbo-scholen vorm en inhoud aan technisch beroepsonderwijs.

MEDEWERKERS

Overzicht van onze medewerkers.

 

 

AANGESLOTEN SCHOLEN

Via het vensterknopje in de linkerhoek ziet u meer informatie over de scholen. Ook is per school vermeld met welke Consulent Beroepsonderwijs u contact kunt opnemen.

 

Belangenbehartiging

Het motto van het Platform vmbo Techniek is: voor, door en met scholen.
Samen werken we aan de (door)ontwikkeling van toekomstbestendig, motiverend en
betaalbaar techniekonderwijs. Dat doen we door het continu professionaliseren en
ondersteunen van docenten, teamleiders en directies in een veranderende onderwijsomgeving. Dit doen we d.m.v. onze expertise-caroussel