VRIEND VAN (V)MBO TECHNIEK     Vriend van vmbo techniek-raamsticker

Wij bieden technische bedrijven de unieke mogelijkheid om lid (vriend) te worden van een vmbo-mbo platform/netwerkorganisatie, waarmee u op de hoogte wordt gehouden van alle actuele ontwikkelingen in het technische vmbo/mbo onderwijs door middel van: nieuwsbrieven, consulenten, netwerkbijeenkomsten, deelname aan landelijke dagen.

Daarnaast plaatsen we uw bedrijf op onze landkaart, waardoor u vindbaar wordt voor vmbo- en mbo scholen in uw regio. Daarnaast kunt u ook via onze Consulenten Beroepsonderwijs in contact komen met de juiste contactpersonen bij deze vmbo- en mbo scholen.

De bijdrage van uw lidmaatschap wordt gebruikt om de kwaliteit van het technisch (v)mbo onderwijs (d.m.v. ondersteuning aan scholen, ontwikkeling van actueel onderwijsmateriaal en professionalisering van docenten.) op een hoger peil te krijgen.

Op deze manier zorgen we ervoor dat scholen en bedrijven gebruik kunnen maken van dit unieke scholen/bedrijven netwerk.

Uw bedrijf wordt vriend van (v)mbo techniek omdat uw bedrijf:

  • (v)mbo techniek een warm hart toe draagt;
  • bij wilt dragen aan kwalitatief hoogwaardig en duurzaam technisch onderwijs;
  • op de hoogte wilt blijven van alle onderwijsontwikkelingen in het technische beroepsonderwijs;
  • zichtbaar is in uw regio bij de (v)mbo scholen;
  • kennis wilt delen met uw (v)mbo scholen in de regio;
  • lesmateriaal (Techno-Skills kaarten) in wilt zien die in het (v)mbo gebruikt worden.

Aanmelden als vriend van (v)mbo techniek

Gebruik van de landkaart

Landkaart vrienden 1 Bekijk een overzicht van alle vmbo- en mbo lidscholen en vrienden van (v)mbo techniek

Landkaart vrienden 2

Vmbo lidschool

Landkaart vrienden 3

Mbo lidschool

Landkaart vrienden 4

Vriend van (v)mbo techniek - Technisch bedrijf

Lemtech - Jacqueline van der Lem

Lemtech - Jacqueline van der Lem

“De maakindustrie moet in Nederland blijven en vakmanschap is onontbeerlijk daarin”

Style CNC - Bastiaan Clement en Marlon van Dijk

Style CNC - Bastiaan Clement en Marlon van Dijk

“Technische werkgelegenheid behouden in Nederland is belangrijk voor onze economie. Laten we samenwerken met scholen én bedrijfsleven”

Simac - Piet Philipsen en Arjan Kloosterman

Simac - Piet Philipsen en Arjan Kloosterman

“Dit lidmaatschap is niet alleen maar halen maar zeker ook brengen”

RAI vereniging - Jasper Burgers

RAI vereniging - Jasper Burgers

“We zijn Vriend van (v)mbo techniek geworden vanwege de toegevoegde waarde in de samenwerking tussen (v)mbo’s en carrosserie- en trailerbouw bedrijven”

AMTC - Stefan Gouwens

AMTC - Stefan Gouwens

“Haal de techniek in het kind naar boven”

Heidenhain - Paul Venema

Heidenhain - Paul Venema

HEIDENHAIN beschouwt het vervaardigen van technologisch toonaangevende producten als het belangrijkste ondernemingsdoel. Hiervoor is nu en op de lange termijn kwalitatief hoogwaardig opgeleid personeel nodig. Daarom zijn wij Vriend van het (V)MBO techniek.

Trimble - Ralph Vroegop

Trimble - Ralph Vroegop

Trimble (voorheen Stabiplan) investeert bewust in de toekomst en werkt samen met het consortium beroepsonderwijs (v)mbo Techniek. Wij lopen voorop met de ontwikkeling van nieuwe technologieën die betrekking hebben op digitalisering en 3D informatievoorziening in de bouw. Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe generatie welbeslagen de arbeidsmarkt opgaat, zodat juist zij degenen zijn die innovatie in de bouwketen teweegbrengen.

SMC - Bert Bak

SMC - Bert Bak

Bij SMC vinden wij deskundigheid en continuïteit heel belangrijk. Als vriend van (V)MBO techniek van het Consortium willen we hier graag vorm aan geven in onze relatie met het onderwijs.

i-comfort - Raoel Jörissen en Jorg Duitsman

i-comfort - Raoel Jörissen en Jorg Duitsman

Samen Sterk voor Technisch Onderwijs - Op de foto van links naar rechts: Wilco Griffioen, Raoel Jörissen en Jorg Duitsman met voor hen een Dobot, een robot-arm waarmee steeds meer scholen hun lesstof verrijken.

Vrotech

Vrotech

Vrotech wil voor iedereen, bedrijfsleven en scholen de lasertechniek met BRM-lasermachines betaalbaar houden zonder in te leveren op kwaliteit en service. Met name op scholen verdient de service extra aandacht, omdat docenten meestal voor het eerst in aanraking komen met de door ons geleverde techniek. Wij streven ernaar om het kenniscentrum te zijn op het gebied van lasertechniek. Er zijn ontelbaar veel grondstoffen en materialen. 90% van deze materialen en/of grondstoffen zouden we kunnen bewerken met een lasermachine. Het is aan ons om deze materialen en grondstoffen te blijven testen om voor onze klanten en toekomstige klanten een passende oplossing te kunnen bieden.

FutureMindz

FutureMindz

Innovatiekracht bij jonge mensen stimuleren en nieuwe technologie naar de klas brengen: dat is de passie van FutureMindz. In onze inspirerende lespakketten komen technische vakvaardigheden, 21-eeuwse vaardigheden, gamification en fun samen. Drones, VR en 3D printen zijn enkele middelen die we inzetten. In samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs breiden we de Drone Cup Finals uit. We ontwikkelen de doorlopende leerlijn drones/design thinking voor het vmbo/mbo met de daarbij behorende inspirerende keuzevakken. Wil je meer weten over hoe je de Drone Cup Finals in kan zetten in jouw eigen school? Over de masterclasses die wij voor docenten verzorgen? Of hoe we op innovatieve wijze invulling geven aan een team- of studiedag? Laat het gerust weten.

AMR EUROPE

AMR EUROPE

Onze nieuwe vriend van (v)mbo Techniek AMR Europe, professionals in 3D Printing, verzorgde op 2 juli een webinar in samenwerking met Consortium Beroepsonderwijs waarbij aangetoond werd hoogwaardige 3D printers, scanners en dienstverlening in te kunnen zetten binnen technische beroepsonderwijs in heel Nederland. Een keur aan opties voor basis, voortgezet en mbo-onderwijs. Telkens in nauw overleg met de school en gebruikers afgestemd op zowel niveau als materiaalgebruik zoals composieten en metalen. De webinar 3D Printing gemist? Geen probleem. Alle webinars zijn bij ons terug te kijken op https://www.itsdigibib.nl/opgenomen-webinars-1 Heeft u vragen of wilt u graag in contact komen met Arnoud Kerkhof of Stefan Stoks? Mail dan met info@amreurope.com